Battesimi, Matrimoni, Funerali

23 Agosto 2020

Battesimo di Azzurra

23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
23 Agosto 2020 Battesimo di Azzurra
press to zoom
1/2

18 Agosto 2019

Battesimo di Amelia

Battesimo di Amelia
press to zoom
Battesimo di Amelia
press to zoom
Battesimo di Amelia
press to zoom
Battesimo di Amelia
press to zoom
Battesimo di Amelia
press to zoom
Battesimo di Amelia
press to zoom
1/1